xxxxxx Verksamheten upphört xxxxxFöretaget startades för lite drygt 4 år sedan och nu har vi, med viss sorg, bestämt oss för att stänga verksamheten. Vi vill tacka er kunder för de fantastiskt givande och roliga år vi haft med thingsforkids.se.